We clinic จัดอบรมพัฒนาบุคลากร แผนก ห้องผ่าตัด Operating Room / OR ยกระดับมาตรฐานการบริการในห้องผ่าตัด ประจำปี 2562

เนื่องจาก  We clinic มีจำนวนคนไข้เข้ามารับการบริการที่มากขึ้นเป็นจำนวนมาก มาตรฐานการบริการ ความสะอาดและความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้น ทาง We clinic จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาบุคลากร ไปสู่คนไข้ที่เข้ามารับการบริการ ให้ทุกท่านได้มั่นใจในการบริการที่ได้มาตรฐาน โดยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คุณหมอแซม นายแพทย์สุพัฒน์ พรธนาชัย แพทย์/ผู้บริหาร We clinic ได้มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร แผนก ห้องผ่าตัด  Operating Room / OR  ยกระดับมาตรฐานการบริการในห้องผ่าตัด ประจำปี 2562 โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ มีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ให้ทดสอบ การจัดอบรม ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยความรู้ และการทดสอบที่มากมาย บุคลากร แผนก ห้องผ่าตัด  Operating Room / OR   ต้องทำได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหัวข้อการอบรมประกอบไปด้วย

อบรม และทดสอบตรวจเช็คคนไข้ เพื่อพร้อมสำหรับการผ่าตัด เรื่องการตรวจเช็คคนไข้ นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ  โดยเบื้องต้น จะเช็คเช็คชีพจรคนไข้ ต้องอยู่ในเกณฑ์ ปรกติ  อัตราการเต้นของหัวใจ การหายใจ ความดันปรกติ ไม่ต่ำไม่สูง  เป็นต้น อีกทั้ง การอบรมในหัวข้อนี้ยังได้รับความรู้เพิ่มเติมจากคุณหมอแซม เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากคนไข้รู้สึกกลัว หรือมีภาวะความดันผิดปกติ ระหว่างการผ่าตัดว่าต้องช่วยเหลืออย่างไร เรียกได้ว่าได้ความรู้ในหัวข้อนี้แบบแน่น ๆ กันเลย  

อบรมและทดสอบ การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สำหรับใช้ในการผ่าตัด การฆ่าเชื้ออุปกรณ์สำหรับการผ่าตัด เป็นสิ่งสำคัญ  เช่นกัน เพราะหากฆ่าเชื้อไม่ถูกวิธี มีโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อได้ การฆ่าเชื้ออุปกรณ์การผ่าตัด เราจะใช้เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Sterile) โดยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อนี้ได้รับมาตรฐาน U.S.A. รับรองความปลอดภัย คนไข้สบายใจหายห่วงเรื่องความสะอาดของเครื่องมือ และมั่นใจในการผ่าตัด ได้เลย  

อบรม และทดสอบ การเตรียมคนไข้ ก่อนรับการผ่าตัด ก่อนที่คุณหมอจะเข้าห้องเพื่อผ่าตัด ต้องเตรียมคนไข้ให้พร้อม ซึ่งบอกเลยว่า การทดสอบทางปฎิบัตินี้ แผนก ห้องผ่าตัด  Operating Room / OR  ทำได้ถูกต้องทุกคน และปลอดภัยแน่นอน การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้ควบคุมโดย คุณหมอแซม  ซึ่งทางคุณหมอได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของขั้นตอนเหล่านี้มาก ๆ และบุคลากร แผนก ห้องผ่าตัด  Operating Room / OR   ทุกคนได้สอบผ่านทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้ We clinic ไม่หยุดที่จะพัฒนาบุคลากรทุกแผนกเพื่อยกระดับการบริการ เพื่อผลลัพธ์หลังการผ่าตัดที่ดีที่สุด และตอบสนองความพึงพอใจของคนไข้ที่ได้เข้ารับบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Line chat facebook chat