banner-we-clinic-dr-sam-dr-dada

พญ. ดาริกา ชรสุวรรณ (หมอดาด้า)

หมอดา-dr.dada-เสริมจมูก-แก้จมูก-หลังหู-โอเพ่น-weclinic

หมอดา We Clinic

คุณหมอจบการศึกษาจากแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาต่อด้านศัลยกรรมเสริมสวยทั้งจากประเทศเกาหลีและในประเทศไทย

มีความชำนาญด้านการเสริมจมูก แก้ไขรูปทรงจมูก ทั้งเทคนิคปิดเสริมซิลิโคน ตอกบีบฐานจมูกเรียว ตกแต่งปลายจมูก และเทคนิค Open ( Open Rhinoplasty) ยืดปลายจมูก ยืดผนังกั้นจมูก ใช้กระดูกอ่อนหลังใบหู กระดูกอ่อนแกนกลางจมูก (Septum)

มุ่งเน้นให้ได้ทรงจมูกที่สวย รับเข้ากับใบหน้า อย่างปลอดภัย